Clicky

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Usunięcie recaptchy

4 odpowiedzi w tym temacie

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź

#1 hitch90

hitch90

  Początkujący

 • Użytkownik
 • Pip
 • 16 postów

Napisano 10 kwiecień 2014 - 09:42

Witajcie!

 

Męczę się z usunięciem reCaptchy z formularza rejestracji. Niby go nie ma, ale nie dodaje wtedy użytkownika do bazy. 

 

Oto kod podstrony z formularzem:

<section class="zaloz-konto">
  
<?php
if( !defined("__LOAD__") ){
	exit();
	return false;
}
?>
<h1 class="register">załóż konto</h1>


<?php

if( $_GLOBALS[ 'login' ][ 'login' ] == true ){
	echo( $_LANG[ 'register' ][ 'register-too' ] );
	return false;
}

$register = false;
if( $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'register' ][ 'register' ] == 'true' ){
	$errors = array();
	$R = new Register;
	if( isset( $_POST[ 'reg_submit' ] ) && $_POST[ 'reg_submit' ] == $_LANG[ 'labels' ][ 'register' ] ){
		$inputs['01'] = trim( ( htmlspecialchars( $_POST[ 'register_01' ] ) ) );
		$inputs['02'] = trim( ( htmlspecialchars( $_POST[ 'register_02' ] ) ) );
		$inputs['03'] = trim( ( htmlspecialchars( $_POST[ 'register_03' ] ) ) );
		$inputs['04'] = trim( ( htmlspecialchars( $_POST[ 'register_04' ] ) ) );
		$inputs['05'] = trim( ( htmlspecialchars( $_POST[ 'register_08' ] ) ) );
		// If empty nick name
		if(empty($inputs['01']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'empty_nick' ];
		// If nick name doens't valid (a-z 0-9 _-)
		if(!preg_match("#^[a-zA-Z0-9_]+$#", $inputs['01']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'wrong_nick' ];
		// If nickname is the same like password
		if($inputs['01'] == $inputs['02'])
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'same_nickPass' ];
		// If length password is less than 6
		if(strlen($inputs['02']) < 6)
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'too_short_pw' ];
		// If password and re-password aren't the same
		if($inputs['02'] !== $inputs['03'] || empty($inputs['02']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'not_same_pw' ];
		// If e-mail adress isn't valid
		if(!preg_match('/^[a-zA-Z0-9\.\-\_\+]+\@[a-zA-Z0-9\.\-\_]+\.[a-z]{2,}$/D', $inputs['04']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'mail_not_valid' ];
		// If user has less than 18th years old
		if(!isset($_POST['register_05']) && $_POST['register_05'] != "true")
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'need_18old' ];
		// If not accept rules
		if(!isset($_POST['register_06']) && $_POST['register_06'] != "true")
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'rules_accept' ];
		// If E-mail adress is busy
		if($R->issetEMail($inputs['04']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'busy_mail' ];
		// If nickname is busy
		if($R->issetAccount($inputs['01']))
			$errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'busy_nick' ];
		// If wrong catpcha
		//if (!$resp->is_valid) $errors[] = $_LANG[ 'register' ][ 'wrong_catpcha' ];
		// If errors list is empty 
		if( empty( $errors ) ) {
			$time = date( _SQLDate_ );
			$salt = substr( md5( $time ), 0, 10 );
			$active = ( $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'register' ][ 'active-account' ] == "true" ) ? "false" : "true";
			$newsletter = ( isset($_POST['register_07']) && $_POST['register_07'] == "true") ? "true" : "false";
			$credits = $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'bets' ][ 'start-credits' ];
			$password = $salt.sha1($inputs['02']);
			if($R->issetAccount($inputs['05']) && $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'auth' ][ 'ref-active' ] == "true"){
				$l = new Login;
				$ref = $l->getIdByLogin( $inputs['05'] );
			}
			else{
				$ref = "0";
			}
			if( $R->createAccount($inputs['01'], $password, $inputs['04'], $active, $_GLOBALS[ 'lang' ], $credits, $time, $newsletter, $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $ref) ){
				$register = true;
				if($_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'register' ][ 'active-account' ] == "true"){
					$tpl["{source}"] = $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'general' ][ 'url' ];
					$tpl["{username}"] = $inputs['01'];
					$tpl["{file}"] = "active";
					$tpl["{key}"] = md5(uniqid());
					$file = file_get_contents('files/lang/mails/account_'. $_GLOBALS[ 'lang' ] .'.html');
					$content = str_replace(array_keys($tpl), array_values($tpl), $file);
					$l = new Login;		
					$sql = $db->prepare('INSERT INTO `keys` VALUES(NULL, :uid, :key, "account", NOW(), :ip)');
					$sql->bindValue(':uid', $l->getIdByLogin( $tpl["{username}"] ), PDO::PARAM_STR);
					$sql->bindValue(':key', $tpl["{key}"], PDO::PARAM_STR);
					$sql->bindValue(':ip', $_SERVER['REMOTE_ADDR'], PDO::PARAM_STR);
					$sql->execute();
					$mail = @sendMail($inputs['04'], $_LANG[ 'mails' ][ 'activate' ], $content);					
				}
				if( $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'auth' ][ 'ref-active' ] == "true" && $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'register' ][ 'active-account' ] == "false" ){
					if( $ref != "0" ){
						$sql = $db->prepare('UPDATE `users` SET `credits` = `credits` + :credits, `refCount` = `refCount` + 1 WHERE `id` = :id LIMIT 1');
						$sql->bindValue(':credits', $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'auth' ][ 'ref-bonus' ], PDO::PARAM_STR);
						$sql->bindValue(':id', $ref, PDO::PARAM_STR);
						$sql->execute();
					}
				}
			}
		}
	}
	else{
		$inputs['01'] = NULL;
		$inputs['02'] = NULL;
		$inputs['03'] = NULL;
		$inputs['04'] = NULL;
		$inputs['05'] = (@isset($_PAGES[ 'type' ])) ? trim(htmlspecialchars(($_PAGES[ 'type' ]))) : '';
	}
	if( $register == true ){	
		if( $_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'register' ][ 'active-account' ] == "true" ){
			if( $mail == true ){
				echo( $_LANG[ 'register' ][ 'check_mail' ] );
			}
			else{
				echo( $_LANG[ 'register' ][ 'cannot_send_mail' ] );
			}
		}
		else{
			echo( $_LANG[ 'register' ][ 'register_done' ] );
		}
	}
	else{
		echo('<form action="register" style="text-align: center;" method="post">
		<fieldset id="register">');
		if( !empty( $_LANG[ 'register' ][ 'info' ] ) ){
			echo('<p>'. $_LANG[ 'register' ][ 'info' ] .'</p>');
		}
		if( !empty($errors) ){
			echo('<div class="bledy">'.$_LANG['register'][ 'errors' ].'<ul>');
			foreach( $errors as $error ){
				echo('<li>'. $error. '</li>');
			}
			echo('</ul></div>');
		}
		echo('<hr>');
		echo('<h5><label for="register_01">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'nick' ]. '</label></h5>');
		echo('<input type="text" name="register_01" id="register_01" value="'. $inputs['01'] .'" class="empty1" required><div class="status">&nbsp;</div>');

		echo('
			 <h5><label for="register_02">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'pw' ]. '</label></h5>');
		echo('<input type="password" name="register_02" id="register_02" class="empty1" required>');
		
		echo('<label for="register_03">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'repw' ]. '</label>');
		echo('<input type="password" name="register_03" id="register_03"class="empty1" required>');
		echo('<h5><label for="register_04">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'mail' ]. '</label></h5>');
		echo('<input type="email" name="register_04" id="register_04" value="'. $inputs['04'] .'" class="empty1" required>');
		//echo('<br>'. recaptcha_get_html($publickey) .'<br>');
		echo('<input type="checkbox" name="register_05" value="true" id="register_05" required>
			<label for="register_05">'. $_LANG[ 'labels' ][ '18years' ]. '</label><br>');
		echo('<input type="checkbox" name="register_06" value="true" id="register_06" required>
			<label for="register_06">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'rules' ]. ' <a href="' .$_SETTINGS[ $_GLOBALS[ 'lang' ] ][ 'general' ][ 'rules' ] .'">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'show-rules' ]. '</a></label><br>');

		echo('<input type="checkbox" name="register_07" value="true" id="register_07"');

		if( isset($_POST['register_07']) && $_POST['register_07'] == "true" ){
			echo(' checked');

		}
		echo('> <label for="register_07">'. $_LANG[ 'labels' ][ 'newsletter' ]. '</label><br><br>');
		echo('<input type="submit" name="reg_submit" value="'. $_LANG[ 'labels' ][ 'register' ]. '" class="przycisk-login">');
		echo('<input type="hidden" name="register_08" value="'.$inputs['05'].'">');
		echo('</dl>');
		echo('</fieldset>
		</form><br>');

	}
}
else{
	echo( $_LANG[ 'register' ][ 'no-register' ] );

}
?>
</section>

Co tu może byc nie tak? wydaje mi się, że wyciąłem wszystko z recaptchy :(#2 DeXTeD

DeXTeD

  Początkujący

 • Użytkownik
 • Pip
 • 16 postów

Napisano 10 kwiecień 2014 - 09:55

Pewnie wewnątrz klasy Register masz sprawdzanie recaptchy.

Tak poza tym, odrobina MVC dobrze by tu zrobiła, bo kod wygląda tragicznie...#3 hitch90

hitch90

  Początkujący

 • Użytkownik
 • Pip
 • 16 postów

Napisano 10 kwiecień 2014 - 11:21

Zatem klasa register:

<?php

class Register
{
	/**
	 * Connect with Datebase
	 */
	private $db = NULL;
	/**
	 * __constructor
	 */
	public function __construct()
	{
		$this->db = DB::getConnect();
	}
	/**
	 * create a new account
	 */
	public function createAccount($nick, $password, $email, $active, $lang, $credits, $time, $newsletter, $ip, $ref)
	{
		try
		{
			$sql = $this->db->prepare('INSERT INTO `users` VALUES ( NULL, "", :active, :nick, :password, :email, "", :lang, :credits, 0, 0, :time, "", "", "", "", "", "", "", "", 178, "none.jpg", :ip, "false", "", :newsletter, :ref, 0)');
			$sql->bindValue(':active', $active, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':nick', $nick, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':password', $password, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':lang', $lang, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':credits', $credits, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':time', $time, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':newsletter', $newsletter, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':ip', $ip, PDO::PARAM_STR);
			$sql->bindValue(':ref', $ref, PDO::PARAM_STR);
			$sql->execute();
			return true;
		}
		catch(PDOException $e)
    {
			return($e->getMessage());
    }
	}
	/**
	 * If isset account
	 */
	public function issetAccount($nick)
	{
		$sql = $this->db->prepare('SELECT COUNT(`nick`) FROM `users` WHERE `nick` = :nick');
		$sql->bindValue(':nick', $nick, PDO::PARAM_STR);
		$sql->execute();
		$result = $sql->fetch();
		if($result[0] == 0)
		{
			return false;
		}
		return true;
	}
	/**
	 * If isset e-mail adress
	 */
	public function issetEMail($email)
	{
		$sql = $this->db->prepare('SELECT COUNT(`email`) FROM `users` WHERE `email` = :email');
		$sql->bindValue(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
		$sql->execute();
		$result = $sql->fetch();
		if($result[0] == 0)
		{
			return false;
		}
		return true;
	}
}
?>

Nie ja pisałem kod i nie bardzo interesowało mnie jak zostało to napisane. Do teraz, gdy trzeba to edytować.#4 Maciek

Maciek

  Senior Mastah

 • Użytkownik
 • PipPipPip
 • 780 postów

Napisano 10 kwiecień 2014 - 12:00

Zrób sobie szybki debug - zacznij od sprawdzenia, czy w ogóle wywoływana jest metoda createAccount(). Jeśli będzie wywoływana to zobacz jakie wykonuje zapytanie i czy działa ono odpalone "z palca".#5 hitch90

hitch90

  Początkujący

 • Użytkownik
 • Pip
 • 16 postów

Napisano 10 kwiecień 2014 - 12:37

Nie wiem jak zrobić jakiś debug. Ale doszedłem do tego, że coś mi nie działa w ogóle. Bo nie dodaje użytkownika do bazy. Na nowym kodzie (tym tutaj) i na starym (tutaj: https://github.com/gamingbet/Gamingbet register.php plik).

 

Nie spodziewałem się namieszać aż tak ;<

 

ok, na localu działa.

 

 

 

Ok, rowiązałem problem recaptchy. Mam teraz kolejny. Otóż na http://nowy.gamingbet.eu zrobiłem rejestrację w wyskakującym popupie i jeśli założymy konto przez ten fomularzyk to ono wejdzie do bazy, ale użytkownik zobaczy błąd i cały formularz na podstronie. I nie wysyła maila też :(

 

Kod, który tu wrzuciłem ładuję też w pliku który ładuje się na każdej podstronie i wydaje mi się, że to moze byc problem.


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych